NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO


NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO
je nezávislá nezisková organizace, která již více jak 10 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s. a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů.

Pro naplnění svého poslání spolupracuje jak Nadace, tak i její představitelé s Českými drahami, a.s., Správou železniční dopravní cesty, a.s., s Národním technickým muzeem v Praze i s Odborovým sdružením železničářů, s Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců a rovněž se zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel.

Na základě vzájemné výměny zkušeností spolupracuje Nadace i s dalšími neziskovými subjekty zaměřenými na drážní problematiku. A to jak v České republice, tak v zahraničí.

Pro naplnění svých cílů a poslání oslovuje Nadace sponzory za účelem získávání finančních prostředků, případně movitého i nemovitého majetku.

Snahou Nadace je i důsledné prosazování účinné reklamy, jejímž zásadním úkolem je pomoc při záchraně cenných historicko-kulturních památek v oblasti železničních kolejových vozidel.

V neposlední řadě poskytuje Nadace také nadační příspěvky, určené na nostalgicky významné společenské akce, související s historií železnice (např. památníky, pamětní desky, výročí zasloužilých členů atd.)zasloužilých členů, atd.)

PŘEDSTAVITELÉ NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

Správní rada:
Martin Vavrečka
předseda správní rady

Ing. Petr Tauber
člen správní rady

Ing. Pavel Švagr, CSc.
člen správní rady

Jaroslav Vincour
člen správní rady

Ing. Dušan Tylich
člen správní rady
 

Ing. Jindřich Rachota
člen správní rady

Ing. Ivo Vykydal
člen správní rady

Mgr. Alexandr Křížek
člen správní rady

 

Dozorčí rada:
Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.
předseda dozorčí rady

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba
místopředseda dozorčí rady 

Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
člen dozorčí rady

Jiří Loucký
člen dozorčí rady

Ing. Jiří Tylich
člen dozorčí rady


Vedení nadace:
Zdeněk Vysloužil                  
ředitel     

Petra Nárožníková
sekretariát, marketing 

HISTORIE NADACE

Připravujeme...